Asianajotoimisto Streng ky
Logo Asianajajaliitto

Asianajotoimisto
Streng ky

Linnankatu 2
00160 Helsinki
Puh 09-7269 6730
Fax 09-6227 6228
GSM 040-565 8146
info@strenglaki.fi

Copyright © 2014
 Joonia.Streng@strenglaki.fi
Logo Streng ky
Asianajotoimisto

Asianajotoimisto Streng Ky
Uusi osoite on Linnankatu 2, 00160 Helsinki
.

 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Mikäli Teillä on oikeusturvavakuutus, selvitämme, soveltuuko se juuri Teidän oikeudenkäyntiinne. Oikeusturvavakuutus kattaa yleensä pääosan oikeudenkäyntikuluista.

 

Mikäli asiakkaalla on oikeus kokonaan  tai osittain ilmaiseen oikeusapuun, palkkio tulee sen mukaisesti valtion varoista.  Lisätietoa oikeusavusta saa oikeusministeriön sivuilta.

 

Ensimmäinen puhelin- tai sähköpostineuvottelu on maksuton.

 

Asiakastapaamisen minimiveloitus on 85 euroa.
Normaali perustuntiveloitus on 170 euroa tunnilta.

 

Vaativimmissa tapauksissa tuntiveloitus voi olla korkeampi, kun

 • toimeksianto on poikkeuksellisen kiireellinen,
 • kyseessä on erityisen suuri taloudellinen intressi,
 • asia suoritetaan avustajasta riippumatta säännöllisen työajan ulkopuolella,
 • asia on erityisen laaja tai vaikea.

Lisäksi erilaisissa tuomioistuimen tai maistraatin määräämissä toimissa, esimerkiksi edunvalvojan sijaisena, erilaisissa pesänselvitystehtävissä, tuntiveloitus on tapauskohtaisesti arvioitava.

 

Rikosasian oikeudenkäynti: normaali lähtöhinta on 750 e.

 • rikosasian lähtöhintaan kuuluu enintään 2 tuntia valmistautumista ja
  enintään kahden tunnin suullinen pääkäsittely.

 

Riita-asian oikeudenkäynti: lähtöhinta 1000  e.

 • riita-asian lähtöhintaan kuuluu enintään 3 tuntia valmistautumista ja
 • enintään kahden tunnin suullinen pääkäsittely.
 • Riita-asian hoitaminen alusta asti sisältää useimmiten huomattavasti enemmän valmistelutoimenpiteitä ja suullisen pääkäsittelyn lisäksi myös valmisteluistunnon.

 

Oikeudenkäyntiin valmistautuminen on kokonaisuus, johon kuuluvat

 • tehtävän vastaanotto,
 • neuvottelut,
 • asiakirjojen hankkiminen ja niihin perehtyminen, sekä
 • haastehakemuksen, hakemuksen, vastauksen tai kirjelmän laatiminen.
 • Mahdollinen lisävalmistelutunti alkaen 170  e/t

   

  Lisävalmisteluun kuuluvat haastehakemuksen tai hakemuksen ja vastauksen jälkeen valmistelussa laaditut kirjelmät ja niihin liittyvät neuvottelut.

 

Suullinen käsittely tuomioistuimessa: kaksi tuntia ylittävältä osalta oikeudenkäynnissä veloitetaan alkavalta tunnilta 186 euroa.

 

Ulkomaalaisoikeudellinen asia: 640-1200 euroa

 

Avioehtosopimukset alkaen 100  e

Mikäli avioehtosopimukseen liittyvät neuvottelut ja asiakirjan laatiminen vievät yli 30 minuuttia, niin ylimenevältä ajalta peritään tuntiveloituksena 170  e.

 

Testamentit alkaen 150 e.
Mikäli testamentin laatimiseen liittyvät neuvottelut ja asiakirjan laatiminen vievät yli 30 minuuttia, niin ylimenevältä ajalta peritään tuntiveloituksena 170 
e.

 

Perunkirjoitukset alkaen 380  e.
Ensivaiheen neuvottelussa voimme antaa hinta-arvion

Muissa toimeksiannoissa maksu määräytyy tuntiveloituksen perusteella.

 

Pages in English